Prissättning | Brizo – Snabb och hållbar logistik


TJÄNSTESPECIFIKATION

1. DEFINITIONER

På denna sida ska följande ord och uttryck ha den betydelse som anges nedan:

 ”Brizo” menas företaget Brizo AB med organisationsnummer 559360-0082.

”Kunden” menas den kund som utnyttjar Brizos tjänster.

2. LAGRING

2.1. Beskrivning av tjänsten

Brizo bedriver en lagerverksamhet och tillhandahåller en tjänst där Kunden kan hyra plats i Brizos olika lager för att lagra fysiska gods.

2.2. Villkor

2.2.1. Kunden kan fritt och dynamiskt välja hur mycket lagringsutrymme den behöver baserat på dess behov. Brizo förbehåller sig dock rätten att avgöra hur godset ska lagras.

2.2.2. Brizo har två typer av lager, centrallager och lokala hubbar. Ett centrallager ligger utanför storstäderna medan en lokal hubb ligger inne i eller i nära anslutning till en storstad.

2.2.3. Brizo förbehåller sig rätten att neka Kunden lagringsutrymme om utrymmet i ett visst lager är fullt. Brizo förbehåller sig även rätten att neka Kunden att lagra vissa typer av fysiska gods om de gods som Kunden vill lagerföra:

  • strider mot lagen i det land de skall lagerföras,
  • kan klassas som farligt gods eller
  • inte kan eller önskas hanteras av Brizo.

2.3. Priser

Lagringsutrymme hos Brizo debiteras per hyllplan eller per pallplats.

Centrallager: Priset per hyllplan som är 90 centimeter bred, 40 centimeter djup och 20-40 centimeter hög är 24,99 kronor exklusive moms per månad. Priset per pallplats som är 80 centimeter bred, 120 centimeter djup och 140 centimeter hög är 79,99 kronor exklusive moms per månad.

Lokal hubb: Priset per hyllplan som är 90 centimeter bred, 40 centimeter djup och 20-40 centimeter hög är 29,99 kronor exklusive moms per månad. Priset per pallplats som är 80 centimeter bred, 120 centimeter djup och 140 centimeter hög är 99,99 kronor exklusive moms per månad.

3. PLOCKNING

3.1. Beskrivning av tjänsten

Brizo erbjuder hantering av Kundens beställningar inklusive en tjänst för att plocka ihop de fysiska gods som lagerhålls hos Brizo.

3.2. Priser

Varje unikt gods som plockas av Brizo debiteras Kunden 2,49 kronor exklusive moms och för tillkommande gods av samma sort som plockas Brizo debiteras Kunden 0,19 kronor exklusive moms.

Exempel: Om en beställning består av en vattenkanna, tre kaffekoppar och fyra tallrikar så kommer plockning av denna beställning att debiteras som tre unika gods (en vattenkanna, en kaffekopp och en tallrik) samt fem tillkommande gods av samma sort (två kaffekoppar och tre tallrikar).

4. PACKNING

4.1. Beskrivning av tjänsten

Brizo erbjuder hantering av Kundens beställningar inklusive en tjänst för att packa ihop de fysiska gods som beställts och lagerhålls hos Brizo i emballage. Kunden kan välja mellan tre olika nivåer av packning som Brizo erbjuder: Standard, Premium och Excellence.

4.2. Villkor

4.2.1. Packning nivå Standard innebär att Brizo tillhandahåller allt emballage, fyllnadsmaterial, tejp med mera som kan vara nödvändigt för packningen och packar enligt Brizos standardrutiner. Utöver det kan Brizo packa med en följesedel eller retursedel.

4.2.2. Packning nivå Premium innebär att antingen Brizo tillhandahåller emballage eller att Kunden tillhandahåller eget emballage. Packning sker enligt Brizos standardrutiner och Brizo tillhandahåller fyllnadsmaterial, tejp med mera som kan vara nödvändigt för packningen. Utöver det kan Brizo packa med upp till tre saker som följesedel, retursedel, gåva och/eller marknadsföringsmaterial samt sätta ett klistermärke på paketet.

4.2.3. Packning nivå Excellence innebär att antingen Brizo eller Kunden tillhandahåller emballage och/eller fyllnadsmaterial. Packning sker enligt rutiner efter överenskommelse mellan Brizo och Kunden. En sådan rutin kan exempelvis innefatta silkespapper som omsluter produkterna och stängs med ett klistermärke. Brizo kan packa med upp till fem saker som följesedel, retursedel, gåva och/eller marknadsföringsmaterial samt sätta upp till två klistermärken på paketet.

4.2.4. Val av nivå för packning gäller alla Kundens paket och om Kunden har olika nivåer debiteras alla paket för den högsta av Kundens nivåer.

4.3. Priser

4.3.1. För varje unik order som packas av Brizo enligt nivå Standard debiteras Kunden 9,99 kronor exklusive moms.

4.3.2. För varje unik order som packas av Brizo enligt nivå Premium debiteras Kunden 14,99 kronor exklusive moms.

4.3.3. För varje unik order som packas av Brizo enligt nivå Excellence debiteras Kunden 19,99 kronor exklusive moms.

4.3.4. Om Brizo tillhandahåller emballage så debiteras Kunden inköpspris plus 19,99% förutsatt att information gällande vilket emballage som använts för en specifik order finns att tillgå. Om informationen gällande vilket emballage som använts för en specifik order inte finns att tillgå så debiteras Kunden istället 4,99 kronor exklusive moms för emballage för varje unik order.

5. LEVERANS

5.1. Beskrivning av tjänsten

Brizo kan lämna över en hanterad beställning till en av de leveranspartners Brizo har avtal med.

5.2. Villkor

5.2.1. Kunden har möjlighet att ta del av Brizos avtal med leveranspartners och därmed ta del av Brizos priser. Alternativt är det möjligt för Kunden att använda egna avtal och kundnummer med leveranspartners.

5.2.2. Brizo ansvarar ej för beställningen och leveransen efter det att Brizo har lämnat över den till en leveranspartner.

5.2.3. Vid utebliven leverans måste Kunden ersätta Brizo för de kostnader som uppstår till följd av detta. Kostnaderna för återlagring av en retur, samt för en ny förberedelse av paketet för avsändning, kommer att beräknas till samma pris som handläggningen av en beställning och en retur.

5.2.4. Om frakt utomlands endast är möjlig om Kundens varor tullklareras, inkluderar beställningen för frakt även tullklareringen.

5.2.5. Kunden förbinder sig att tillhandahålla all information som krävs för tullklarering ärligt och fullständigt och ansvarar för alla skador som uppstår till följd av ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller handlingar.

5.3. Priser

5.3.1. Om Kunden använder egna avtal och kundnummer med leveranspartners debiteras Kunden direkt av leveranspartners för kostnaden av leverans.

5.3.2. Om Kunden använder Brizos avtal med leveranspartners, debiteras Kunden av Brizo för leveranskostnader. Denna debitering baseras på priset som leveranspartners vid var tid debiterar Brizo, och utöver det så tillkommer bland annat avgifter, påslag, och rabatter, vilka bestäms av leveranspartners och/eller Brizo, och dessa kan variera över tid.

5.3.3. Oavsett om Kunden använder egna avtal eller Brizos avtal med leveranspartners, tillkommer en administrativ avgift på 1,99 kronor exklusive moms per leverans.

5.3.4. Om Kunden önskar leveranser utanför EU tillkommer en fast avgift på 999,99 kronor exklusive moms per månad.

 

6. RETURHANTERING

6.1. Beskrivning av tjänsten

Brizo kan hantera returer, vilket inkluderar att ta emot godset, granska det, meddela Kunden vid skador och andra felaktigheter och registrera samt ställa tillbaka godset i lager.

6.2. Priser

För varje unik order som returneras till Brizo debiteras Kunden 14,99 kronor exklusive moms och för varje produkt i ordern debiteras Kunden 4,99 kronor exklusive moms.

7. SUPPORT

7.1. Beskrivning av tjänsten

Brizo erbjuder Kunden support via e-post och kan även vid önskemål hantera Kundens support gentemot dess kunder via e-post.

7.2. Priser

Brizo tillhandahåller fri support gentemot Kunden. Om Kunden önskar att Brizo hanterar Kundens support gentemot dess kunder debiteras 39,99 kronor exklusive moms per inkommande ärende.

8. IT-TJÄNSTER

8.1. Beskrivning av tjänsten

Brizo erbjuder Kunden teknisk support vid behov.

8.2 Priser

8.2.1. Brizo hjälper Kunden att integrera sin e-handel mot Brizos system utan kostnad vid uppstart.

8.2.2. För övrig teknisk support debiteras Kunden 1499,99 kronor exklusive moms per timme.

9. ÖVRIGA TJÄNSTER

9.1. Beskrivning av tjänsten

Om Brizo och Kunden kommer överens om att Brizo ska hjälpa Kunden med övriga tjänster utöver de som nämnts ovan så gäller nedanstående priser. Detta inkluderar exempelvis inleverans, inventering, tullhantering, förpaketering av kit, med mera.

9.2. Priser

För övriga tjänster debiteras Kunden 349,99 kronor exklusive moms per timme.

10. ÖVRIGT

10.1. Beskrivning

Övriga kostnader som inte täcks av ovan punkter.

10.2. Priser

10.2.1. Om en order inte kan färdigställas av Brizo på grund av saknad eller felaktig information, till exempel adress-, kund- eller tullinformation, debiteras en avgift på 99,99 kronor exklusive moms per order.

10.2.2. Om en leverans ankommer till Brizos lager utan en färdig inköpsorder, och det inte har förmedlats och godkänts av Brizo innan, så debiteras en engångsavgift på 99,99 kronor exklusive moms samt 99,99 kronor exklusive moms per dag per pall som leveransen står på Brizos lager utan att vara fullständigt åtgärdad.

10.2.3. Om en produkt inte kan skannas på grund av felaktig streckkodsinformation så debiteras 19,99 kronor exklusive moms per tillfälle.

10.2.4. Minsta debitering per månad är 9999,99 kronor exklusive moms och detta exklusive tjänsterna Lagring (enligt punkt 2) och Leverans (enligt punkt 5).

Vid eventuella avvikelser mellan den svenska språkversionen och eventuella andra översatta versioner, eller om det skulle uppstå fel i översättningen, ska den svenska språkversionen ha företräde och anses vara den definitiva och bindande versionen och därmed ha företräde.